Beleolvasok

Erdők, rétek, nádasok

Herman Ottó írta magáról: „Az angolok egyik legnagyobb tudósa, Faraday könyvkötõ volt, most az angol tudomány büszkesége. Ohm lakatosmûhelybõl indult. És sorolhatnám egy óráig azokat, akik a karzatról hallgatták a tudományt, és végtére a katedrára kerültek.” Ezek a sorok nagyon ráillenek az utolsó magyar polihisztorra is, aki pályáját géplakatosként, fényképészként kezdte, és ma a néprajz, az õsrégészet, a madár- és rovartan, a nyelvészet jelentõs hazai úttörõjének számít. Ízes, szép magyarsággal írott munkái manapság is hatnak, és kedvet ébresztenek a gyûjtõ-kutató munkára. Ez a válogatás elsõsorban a kisiskolás gyermekek számára készült.

További információk

Formátumok

Ezekkel együtt is megveheted

+

+

4 882 Ft

50 pont