Beleolvasok

Egy jobb világért

110 éves a magyar cserkészet

-

Alapításának 110. évfordulóját ünnepli idén a Magyar Cserkészszövetség, hazánk legnagyobb és legrégebb óta működő ifjúsági szervezete. Ez a bő évszázad korántsem volt viszontagságoktól mentes: a szélsőséges ideológiák, a háborúk és a korszellem kihívásai sokszor komoly megpróbáltatások elé állították a cserkészeket. 
Minden nehézség ellenére úgy hisszük, hogy az Isten, haza és az embertársak szolgálatára tett fogadalom, amely túlélte az elmúlt évszázad viharait, átsegít minket a 21. század próbatételein is. A magyar cserkészet ma is a keresztény valláserkölcsi alapokon, a hazaszereteten és az egymásért viselt felelősségen nyugszik, s bár minden korszak új társadalmi kihívásokat hoz magával, célja napjainkban is ugyanaz, mint 110 évvel ezelőtt: szüntelenül munkálkodni egy jobb világért. 
E változatos tematikájú, jubileumi tanulmánykötet nagy ívű áttekintést nyújt a magyar cserkészmozgalom idáig megtett útjáról, és bepillantást enged annak jelenébe. Emléket állít nagyjainak, összefoglalja történetét az alapítástól kezdve a kommunizmus elnyomó évtizedein át egészen napjainkig, bemutatja a cserkészet mai helyzetét az önkéntesség, az élménypedagógia és az ifjúsági szerveződések felől közelítve, és arra a kérdésre is választ keres, hogy miként maradhatott a cserkészet a magyar kultúra és identitás megőrzésének kulcsa határon innen és túl. Reméljük, hogy a kötet méltó kapocsként szolgál majd a múlt, a jelen és a jövő cserkészei között, és egyúttal iránytű is lehet egy olyan korban, amikor egyre nehezebb meglelni a helyes ösvényeket. 

 

SZERZŐK:

Bartal Anna Mária, Bóna Zoltán, Brückner Ákos Előd, Constantinovits Milán, Csortán-Szilágyi György, Gál-Gönczi Krisztina, Grynaeus András, Imre Sándor, Kaszper Blanka, Kelemen László, Kiss-Kozma Georgina, Koltai András, Kovács Adorján, Lendvai-Lintner Imre, Marosvári Attila, Némethy Kesserű Judit, Réti Gergely, Székely Levente, Tabajdi Gábor, Takács Benedek, Wisznovszky Tamás

További információk

Formátumok

Ezekkel együtt is megveheted

+

+

7 854 Ft

393 pont