Beleolvasok

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Szakolczai Attila

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek. 

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” – Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője

A sorozat kötetei: 

1. Őstörténet és honfoglalás

2. Államalapítás 970–1038

3. Válság és megerősödés 1038–1196

4. Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században

5. Az Anjouk birodalma 1301–1387

6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387–1437

7. A Hunyadiak kora 1437–1490

8. Mohács felé 1490–1526

9. A három részre szakadt ország 1526–1606

10. Romlás és megújulás 1606–1703

11. A Rákóczi-szabadságharc 1703–1711

12. Megbékélés és újjáépítés 1711–1790

13. A nemzeti ébredés kora 1790–1848

14. Forradalom és szabadságharc 1848–1849

15. Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849–1867

16. A dualizmus kora 1868–1914

17. Világháború és forradalmak 1914–1919

18. A Horthy-korszak 1920–1941

19. Magyarország a második világháborúban

20. Demokráciából diktatúrába 1944–1956

21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

22. A Kádár-korszak 1956–1989

23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989–2007

24. Időrendi áttekintés a kezdetektől 2012-ig

990 Ft

50 pont

Ezek is érdekelhetnek

Teljes lista