Beleolvasok

Elthenvirg

Fellegek gyűlnek

Therrex ​Elthenvirg, a Gyémánt Földje viharvert egy világ. Aki békére vágyik, annak nem igen lehet nyugta ezen a vidéken. Ezer bérce közt a háborúk szele süvít, síkjain és dombjain évszázadok óta állandó harcok dúlnak, népeit tépázzák, folyóit, televényeit vérükkel mossák.
A kis országok ma is magatehetetlenül őrlődnek két fortyogó, ádáz nagyhatalom, Frimeelk és Taani fogai között.
Hosszúvég-Mohrendan is egy ilyen megrágott királyság. Az ötven évig tartó idegen rabiga alól felszabadult ugyan, de romokban hever: hadereje nincs, ellenséges csapatok, kényszerszövetséges hűbérurak kopói, lázadók és fosztogatók kóricálnak mindenfelé az országban. Az öreg Vilmos király tehetetlen és tanácstalan. Körülötte udvartartásában besúgók és léhűtők lopják a napot és a vagyont, s egy új veszedelem is megjelent az ismert világ határán, mellyel mindenki más előtt az ő országának s népének kell megbirkóznia.


Ilyen helyzetben a királynak egy vakmerő ötlete támad: tanácsot kér egy felsőbb hatalomtól, melyre valahol, egy messzi tájon lelhet rá, ezt azonban az ismert és ismeretlen világ választja el tőle. Útnak indul hát titokban, s ezen az úton a régen elfeledett, törvényen kívül álló harcosai, segítői és barátai kísérik el. De alig teszik ki a lábukat a palotából, máris veszélyekbe botlanak. A király hiánya váratlanul nagy port kavar, a bajok és a kellemetlen fordulatok pedig egymás után szakadnak a nyakukba…

További információk

Formátumok