Beleolvasok

Hûség

Berkesi András

Nagyméretû vállalkozás Berkesi András regénytrilógiája, a Siratófal, a Hûség és a Különös õsz. A korábbi, nagy sikerû Siratófal-ból megismert hõsök a két utóbbi regényben az ötvenes évek közepének jelentõs emberi, társadalmi sorsfordulóján új, nehezebb, mélyebb konfliktusokkal kerülnek szembe.Különösen igaz ez a regény kommunista hõseinek sorsára: hiszen az igazsághoz hûnek maradni a rendszer börtönében, a legnehezebb megpróbáltatások ellenére is különbséget tenni az eszme és az eszmét a gyakorlatban megtagadók között: hihetetlenül kemény próbatétel.Ezt a nehéz próbát kétszeresen is kiállják a regény hõsei: a koncepciós perek üldözötteiként, a börtönökben, majd az ellenforradalom elszabadult indulatainak poklában… Ez az a kettõs próbatétel, amely szorosabb egységbe fûzi a trilógia jelen két részét.A szerzõ hû önmagához. Méltán népszerû fordulatos, izgalmas cselekményszövése, egymással élethalálharcot vívó hõseinek összecsapásai lebilincselik olvasóját. A hiteles történelmi eseményekre épülõ cselekmény során õszinte rokonszenvvel kísérhetjük hozzánk is közel kerülõ hõseit, Terézt, Iványi Pétert, Keserût, Miticset és a többieket azon a nehéz úton, amely a számvetéstõl a belsõ tisztázáson keresztül a hûség újravállalásáig vezet…
990 Ft

Ezek is érdekelhetnek

Teljes lista