Beleolvasok

Hétköznapok

Jókai Mór

„Így történt ezelõtt húsz évvel is K… városában nagypéntek napján, mely nap csak annyiban különbözött egyéb tisztességes hétköznapoktól, hogy e napon sem veres, sem fehér, sem semmiféle nemzet színét viselõ bort egy igazhívõ is nem szokott inni a nagy kiterjedésû városban, hanem – a városon kívül. Örömünnep napja volt ez, mely öröm nem hagyta magát a gerendák és sárfalak közé szoríttatni, hanem kivitette magát a szabad mezõre, melynek köröskörül csak a láthatárba olvadó mennyország a kerítése, s fejével az egeket verdeste. Már reggeli kilenc órakor írmagul sem lehetett az említett város falai közt épkézláb embert találni. Ifjak és vének, nõk és férfiak, gyalog és lóháton, egymásba csibbenkedve, egymást megelõzve és egymást siettetve vágtattak, nyomultak, és törekedtek ama hosszú térségen kifelé, mely sárba és porba öltözködve a városon belõl szokásnál fogva neveztetik utcának, innét pedig kiérve, anélkül, hogy jellemén legkisebbé is változtatna, kocsiút nevet visel, s a szõlõk közé visz, melyek nem csekély távolságban fehérlenek a meggy- és cseresznyefák virágaitól.”
380 Ft

Ezek is érdekelhetnek

Teljes lista